En grävling biter tills det knakar

Vi har nog alla någon gång hört att en grävling inte släpper taget förrän han hör att benet gått av. Idag vet vi att det inte finns någon sanning i det påståendet, men myten lever vidare.

Går man tillbaka i historien hittar man många myter om grävlingen. Många har säkert sin historia i hans udda utseende, grävlingens läte, eller hans beteende. Tipsa oss om fler!

En grävling biter tills det knakar..

En seglivad myt är att en grävling låser sina käkar tills dess de hör att benknotorna krasar. Denna myt har levt i århundraden, och många har lagt kol, äggskal eller knäckebörd i stövlarna när de gått ut om kvällningen.

Det finns ingen som helst sanning bakom myten, frågan är om grävlingens käft ens når om en vuxen människas stövel.  

Grävlingen som dödsbud

Från det vidskepliga medeltiden sägs det att om en grävling sprang över den väg där du just passerat så betyder det lycka för dig. Om hon å andra sidan sprang över framför dig så betydde det olycka. Skulle hon stanna och skrapa med tassen i marken framför dig så var det ett dödsbud.    

En gammal engelsk ramsa säger att om du hör en grävling och sedan en uggla så är döden nära.

Should one hear a badger call,
And then an ullot cry,
Make thy peace with God, good soul,
For thou shall shortly die.

Andra myter om grävling

En annan gammal myt säger att grävlingen har kortare ben på ena sidan, eftersom de så ofta gick längs sluttningar. Grävlingen har också trotts skydda mot trolldom.