fakta

Grävlingsgryt

Grävlingsgryt ingång

Grävlingen uppehåller sig mer än halva sin tid under mark. Där kan den ha skapat sig en imponerande bostad, en anläggning med långa gångar, luftschakt, flyktvägar, bohålor och ingångar. 

Grävlingens gryt är ofta byggt i flera våningar och är ofta mer än 10 meter långt. Det kan ha upp till 40 ingångar. Flera ton jord har grävts ut ur marken för att skapa gångar och hålor. 

fakta

Hur låter en grävling?  

Deras läten är förvånansvärt varierade, men man kan faktiskt urskilja 16 olika ljud, säger forskarna. De visar att grävlingens läten är allt från långsamt dovt morrande till korta snabba kvitterliknande ljud.

Själva förknippar vi vanligen grävlingen med ljud som påminner om katter som slåss. Eller väsandet från en trängd grävling. Eller olika typer av grymtande, snörvlande och smaskande.

Översättning av grävling

Europeisk grävling finns i hela Europa utom längst i norr, och i delar av Asien. Den har alltså namn på många språk. Här är några av dem.

Kan du fler översättningar eller har du hittat ett fel i listan? Tipsa oss!

Trikiner i kött

Trikiner i grävlingskött

Trikiner (Trichinella) är parasiter som ibland lever i däggdjur. De kan ge upphov till sjukdomen trikinos som ger magbesvär, muskelsmärta och i värsta fall hjärtproblem. Läs mer om sjukdomen trikinos på Smittskyddsinstitutet.  

Trikiner kan i Sverige finnas hos tamgrisar, vildsvin, hästar, varg, lo, brunbjörn, järv, grävling, fjällräv, räv, skogsmård, mårdhund, hermelin, mink, katt, råttor och smågnagare. Det är viktigt att allt kött av dessa djur testas innan det används till föda. 

fakta

Grävlingen i korthet

En grävling är ett medelstort däggdjur, allmänt förekommande i Sverige. Den har ett karakteristiskt utseende med skarpa svarta och vita band över huvudet. På denna sida har vi ställt samman fakta om grävling

Grävlingen är aktiv om nätterna och undviker normalt människan, kan fräsa och resa ragg om den blir skrämd men springer sedan oftast iväg snabbt. 

Subscribe to RSS - fakta