Grävlingsgryt

Grävlingsgryt ingång

Grävlingen uppehåller sig mer än halva sin tid under mark. Där kan den ha skapat sig en imponerande bostad, en anläggning med långa gångar, luftschakt, flyktvägar, bohålor och ingångar. 

Grävlingens gryt är ofta byggt i flera våningar och är ofta mer än 10 meter långt. Det kan ha upp till 40 ingångar. Flera ton jord har grävts ut ur marken för att skapa gångar och hålor. 

Grytet byggs ständigt ut. För varje kull byggs en ny ung-håla. Stora gryt kan bebos av flera familjer och det händer till och med att riktigt stora gryt bebos av både en räv och en grävling. Insidan av grävlingsgrytet kläs med mossa, torrt gräs eller löv. 

Ett grävlingsgryt kan vara mer än 100 år gammalt. 

Räv eller grävling?

Det kan vara svårt att avgöra om ett gryt man hittar i skogen hör till en räv eller grävling. Båda kan göra ingångar till sina gryt under stenblock eller i torra sluttningar, och det händer att grävlingen tar över ett gryt efter räv.

Räven gör ofta ingångar i stenrösen eller under trädrötter, något som inte är så vanligt för grävlingen. Räven lämnar också mycket matrester kring grytet, rester av fågel, hare, rådjur och andra djur. Grävlingen däremot har ofta toalettgropar kring grytet, öppna hål med spillning.

Världens största grävlingsgryt

Det största grytet som dokumenterats är, enligt Guinness Rekordbok, en anläggning med totalt 879m gångar, med 50 underjordiska rum och 178 ingångar.

 

Foto: Wikimedia Commons