grävlingskött

Trikiner i kött

Trikiner i grävlingskött

Trikiner (Trichinella) är parasiter som ibland lever i däggdjur. De kan ge upphov till sjukdomen trikinos som ger magbesvär, muskelsmärta och i värsta fall hjärtproblem. Läs mer om sjukdomen trikinos på Smittskyddsinstitutet.  

Trikiner kan i Sverige finnas hos tamgrisar, vildsvin, hästar, varg, lo, brunbjörn, järv, grävling, fjällräv, räv, skogsmård, mårdhund, hermelin, mink, katt, råttor och smågnagare. Det är viktigt att allt kött av dessa djur testas innan det används till föda. 

Subscribe to RSS - grävlingskött