trikiner

Trikiner i kött

Trikiner i grävlingskött

Trikiner (Trichinella) är parasiter som ibland lever i däggdjur. De kan ge upphov till sjukdomen trikinos som ger magbesvär, muskelsmärta och i värsta fall hjärtproblem. Läs mer om sjukdomen trikinos på Smittskyddsinstitutet.  

Trikiner kan i Sverige finnas hos tamgrisar, vildsvin, hästar, varg, lo, brunbjörn, järv, grävling, fjällräv, räv, skogsmård, mårdhund, hermelin, mink, katt, råttor och smågnagare. Det är viktigt att allt kött av dessa djur testas innan det används till föda. 

Recept på grävling

Grävlingskött har under perioder använts relativt mycket i matlagningen. 

Under medeltiden åts mycket grävlingkött, och dess feta kött uppskattades säkert i den i övrigt magra kosten. Även under senare tid har grävling varit ett välkommet tillskott under nödår, och det finns några härliga recept på grävling i äldre kokboksklassiker.

Under köttransoneringen på 1940-talet sägs grävling ha serverats på Stockholms krogar som vildsvin. 

Subscribe to RSS - trikiner